A fejlett, nyugatinak nevezett társadalmak - melyekhez társadalomszervezeti szempontból mi is tartozunk - a tudatos lepusztítás stádiumában vannak. Ennek oka, hogy a társadalmak képtelenek voltak és ma is képtelenek ellenállni a folyamatos tőkekoncentrációnak, így a túlhatalommal rendelkező nagytőke átvette, uralma alá gyűrte nemcsak a gazdaságot, hanem a politikai rendszeren keresztül a teljes társadalmat is. Tudatos tevékenységének célja a társadalmi önszervező, önvédő képességek teljes megszüntetése, ezáltal a hatalom kizárólagos és teljes körű birtoklása. Hogy mennyire tudatos tevékenység a demográfia manipulálása, azt két ellentétes példával szeretném bemutatni. 1. Számunkra jól ismert tudatos tevékenység a menekülteknek nevezett társadalomhígító tömeg betelepítése. Az, hogy a nyugat-európai társadalmak lakosságának döntő része fel sem ismeri a veszélyt, annak az eredménye, hogy a megvásárolt, hatalomra juttatott politikusok és a nagytőke tulajdonában levő média hatékonyan félrevezeti az embereket, és véghezviszi a pusztító tervet. Van ennek a tervnek a franciaországinál, németországinál kevésbé feltűnő, tüntetésektől mentes megjelenése is. Pl. Svájcban csendben már gyakorlatilag véghezvitték a társadalom belső átalakítását. Szinte hihetetlen, hogy a világ egyik leggazdagabb (és egyik legdrágább) országában 3 hét a szülési szabadság. Ezen kívül semmi, a gyermekszülést és -nevelést támogató állami eszköz nem létezik. Ilyen körülmények között a gyermekvállalás hatalmas költségeit a társadalom (illetve aki irányítja) gyakorlatilag a szülőre hárítja, aminek eredménye, hogy az eredeti svájci lakosságnál az egy családra eső gyermekek száma 1 alá csökkent. Ezzel párhuzamosan viszont az összlakosság száma folyamatosan növekedést mutat, a szabályozott, de tudatos betelepítés miatt. Függetlenül attól, hogy a betelepülők egy része kelet-európai, mégsem tartható egészséges dolognak a lakosság összetételének ilyen gyors ütemű megváltoztatása. Különösen annak fényében, hogy a betelepülők egyre növekvő aránya muszlim. Hivatalosan 20%, valójában kb. 40% az utolsó 50 év betelepültjeinek aránya, hiszen a svájciak 1970-től fogva nem képesek az önálló népességreprodukcióra. Így várható, hogy Svájcban 10-15 éven belül többségben lesznek a betelepültek. 2. A svájciakkal ellentétben Izrael lakossága óriási ütemben, természetes szaporulattal, a betelepüléssel azonos mértékben növekszik. Az izraeli zsidó családokban a muszlimokkal megegyező számban 4-6 gyermek születik. Izrael természetes szaporulata évi 30 ezer fő, ami arányait tekintve annyi, mintha Magyarországon a születések száma évente nem 90, hanem 180-200 ezer lenne folyamatosan. (200 ezer fölé csak egy évben, 1955-ben tudtunk kerülni.) Ez a tény eleve bizonyítja, hogy a liberális dogma, ami szerint a fejlett demokráciákban törvényszerűen csökken a gyermekvállalás, és ezért van szükség a folyamatos betelepítésekre, hazugság és megtévesztés. A két majdnem hasonlóan fejlett, a nyugati civilizációhoz sorolható ország - amelyek ráadásul államalakulat szempontjából ugyanannak a tőkeközpontnak a saját szerzeményei - két teljesen eltérő demográfiai helyzetet mutat. Természetesen a valódi döntéshozók érdekeinek megfelelően. Tehát minden társadalom képes a megújulásra! Csak az nem, amelyiknek nincs szabad akarata, és mások irányítják, manipulálják a döntéseit. Mi a helyzet nálunk? Ismert Magyarország korfája és annak alakulása. Folyamatos a lakosság csökkenése 30-40 ezer fővel évente, ami valójában még több, hiszen az átlagéletkor lassan, de növekszik. A nominális csökkenés értékeire hajlamosak az emberek legyinteni, hiszen kit érdekel az, hogy 40 év múlva, 2058-ban az optimista becslések szerint 7,9 millióan leszünk. A demográfiai folyamatok viszont elhúzódó hatásúak, és ahogy az idő megy, úgy válnak visszafordíthatatlanná, vagy legalábbis csak óriási áldozatok árán visszafordíthatóvá. Ennek a "csak" 1,7 milliós (17,5%-os), a következő 40 évben bekövetkező népességcsökkenésnek számunkra két komoly csapdája van: 1. A jelenlegi kb. évi 90 ezres születést ahhoz, hogy a lakosság száma tovább ne csökkenjen, 125-130 ezer születés körülire kellene növelni. Most, 2018-ban ez 40%-os növekedés lenne a jelenlegihez képest! Ehhez fogyatkozó társadalmunknak jelenleg - ha egyszerűség kedvéért vesszük a 20-40 év közötti korosztályt – kb. 1.200.000 szülőképes korú női lakosa van. Tehát a szükséges számú születéshez 2018 évben minden 9,6 szülőképes korú nőnek kellene szülnie egy utódot. Most ez a szám 13,4! Igen ám, de a következő 20 év szülőképes korú női lakossága már adott, hiszen már él korosztályonként csökkenő létszámmal. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez a szám (hogy hány szülőképes korú nőnek kell évente a népességmegtartáshoz egy gyermeket produkálni) 10 év múlva 7,8, 20 év múlva 7,0 és az előrejelzések alapján 40 év múlva 6,4 lesz, ami a jelenlegi állapothoz képest 72%-os, 91%-os ill. 109%-os növekedést jelent. Na, ez utóbbi már elérné Banglades jelenlegi szaporodási produktumát. A gyermekvállalás pénzbe kerül. A szülők, és a társadalom együttesen 20-50 millió Ft-ot költenek egy gyermek felnevelésére. (Ide csak beszúrom, hogy ha a tartósan külföldön dolgozó, többségében fiatal magyar ember felnevelési költségeit kiszámlázhatnánk a fogadó országoknak nem az ottani, csak a magyar költségeken, akkor megszűnne a teljes államadósságunk, sőt még tisztán kamatozó követelésünk is maradna. Ennyit az uniós korrekt elszámolásokról.) Fentiekből az következik, hogy az idő haladtával exponenciálisan emelkedik annak az elhatározásnak a társadalmi költsége, hogy a népességünket megtartsuk legalább ezen a szinten. Tehát minden perc drága, amit arra fordítunk, hogy hátha látszatmegoldásokkal magától megoldódik a helyzet. És akkor még nem beszéltünk a helyzetünk másik komoly csapdájáról. 2. A második nagy csapda a lakosság összetételbeli változása. Jelenleg a magyarországi cigányság lélekszáma kimutatástól függően 6-10% közé tehető, mondjuk a számolás egyszerűsége kedvéért, hogy 8%, vagyis 780 ezer fő. Ezen belül a cigányság korfáját figyelembe véve a szülőképes korú nők számát kb. 180 ezerre becsülhetjük. Azt is tudjuk, hogy a 2018-ban születendő kb. 90 ezer gyermek közül 30-35 ezerre várhatjuk a cigány származású újszülöttek számát. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 13,4 szülőképes korú nőre jutó 1 születés aránya egy átlag, ami a cigányság esetében kb. 6, a magyar lakosságnál pedig így 17! Tehát amíg minden hatodik cigány származású szülőképes nő szül gyereket évente, úgy a magyar nőknél ehhez 17 fő kell. Innen csak matematika, hogy mikor válik kisebbséggé a magyarság még csonka hazájában is. Nehéz a várható életkort hosszú távra előre megjósolni, de a születések számát matematikailag lehet prognosztizálni. Lehet, hogy nem minden alapadat pontos, és az is valószínűsíthető, hogy a cigány származású lakosság gyermeknevelési kedve is csökkenni fog, de ha a jelen helyzetet változatlannak vesszük, akkor 18 év múlva már 50-50% lesz a cigány-magyar születések aránya, és 60 év múlva, 2078-ban 17600 születendő magyar gyermekre 83300 cigány gyermek fog jutni, ami az összes gyermek 82,5%-a. Körülbelül ez lesz az az időszak, amikor a teljes társadalom 50-50%-os megoszlást mutat, csak a magyarok többsége a nyugdíjas korúak, míg a cigányság többsége az ifjúság soraiba fog tartozni. Ebben az időszakban a folyamat már nem visszafordítható, és túl sok eszközünk nem marad a változtatásra. Hogyan álljunk hozzá a probléma megoldásához? Először vegyük a 2. problémakört, mert itt könnyebben megfogalmazható a megoldás, és igazából nem ezzel szeretnék elsősorban foglalkozni. Ez a téma egy kicsit már lerágott csont, mivel mindenki tudja a megoldást, csak azt nem tudjuk, hogyan kell megvalósítani. Amit nem fogunk tudni megkerülni, az a cigányság mielőbbi integrációja a még többségi magyar társadalomba. Ezt a feladatot nem hagyhatjuk a cigányságra, és a cigányszervezetekre, mivel egyedül képtelenek ezt megoldani. A cigányságnak kötelezővé kell tenni a magyar társadalom közösségi normáinak betartását. Tanulni kell, dolgozni kell, a szabályokat be kell szigorúan tartani. Aki nem alkalmas gyermeknevelésre, attól részben vagy egészében meg kell vonni a gyermek felnevelésének lehetőségét. Fel kell számolni a bűnszövetkezeteket, amelyek a cigányság bűnöző részét folyamatosan újratermelik. Ha ezt sikeresen megoldottuk, akkor még nem tettünk semmit a népességfogyásunk területén. Amikor a magyarság létszámának növelését tűzzük ki célul, akkor tudnunk kell, hogy ezt rajtunk, magyarokon kívül senki nem akarja. Mindenki a szűk és tágabb környezetünkben igyekszik majd elgáncsolni törekvésünket. És ehhez meg is van minden eszközük, a média, és az önvédelemre képtelen politikai rendszer irányításával. Még sincs más választásunk, vagy megküzdünk magunkért, vagy 100 év múlva nem lesz Magyarország, csak valami európai közös katyvasz. Zoom A születésszabályozáshoz legfőképpen közös társadalmi elhatározás kell. Olyan eszközökhöz kell nyúlni, amit a többség elhatározása és tartós támogatása nélkül nem lehet megvalósítani. Ezért a megvalósítás alapja, hogy a témát előbb-utóbb ki kell vonni a pártcsatározások témaköréből, és el kell határozni, hogy a népességszabályozás nem képezi alapját semmilyen választási küzdelemnek. Persze ez még odébb van, hiszen ez a lépés a szükséges társadalomszerkezeti változtatások körébe tartozik, és az egy másik megvalósításra váró téma. A gyermekek megszülése, és felnevelése a jelenlegi társadalmunkban a társadalom megújításának egyedüli eszköze. A gyermekek felnevelése rendkívül költséges dolog. Megterhelő a szülőknek és a társadalomnak is. A gyermekvállalás döntését viszont a szülőnek kell meghozni. Ha a társadalom célja, hogy minél többen vállaljanak gyermeket, akkor a közösségnek ösztönözni kell a döntés meghozatalánál, és a későbbikek során is át kell vállalni a terheknek az eddiginél nagyobb részét. A gyermekvállalás ösztönzésének jelenleg is vannak hazai eszközei, sajnos a hatékonyságuk azonban a születésszám ismeretében erősen megkérdőjelezhető (csok, tgyás, gyed stb.) A szülésre készülő nőnek és családjának két fontos visszatartó tényezővel kell szembenézni. Az első a várandósság és a szülés nehézségei. Ezzel gyakorlatilag a nőnek egyedül kell szembenéznie. Vállalni, hogy minden kellemetlensége és fájdalma mellett még az életét is kockára teszi. Emellett a kockázat mellett még az egzisztenciális önállóságát is fel kell adnia, hiszen a gyermek felnevelése mindenképpen a munka és az önállóság rovására megy. Persze ennek ellensúlyozására találták ki a házasság jogi intézményét, aminek vajmi kevés megnyugtató hatása van, ha a házasságok 2/3-a válással végződik. A másik tényező a gyermek felnevelésének terhe. Ha a szülő bizonytalannak érzi a hátteret, nem érzi maga mögött a társadalom, vagy saját szülei kellő támogatását, akkor szintén nem vállalja a gyermeknevelés nehézségeit. Ezeknek a problémáknak a megoldásánál arra kell törekednünk, hogy a megoldás eszköze célzottan ösztönözzön gyermekvállalásra, de ne rokkanjon bele a költségvetés a megvalósításba. Ilyen megoldási lehetőségek a SZÜLÉSI TÁMOGATÁS, és az ÁLLAMI BÉRANYASÁG intézményének a bevezetése. A szülési támogatással elismeri a közösség a szülő nő áldozatvállalását. Ezt lehet számszakilag kidolgozni, de a már meglévő támogatási formákon kívül mindenképpen jelentős összegnek kell lenni, hogy elérje hatását. Pl.: a várandósság utolsó 4 megterhelő hónapjában havi 100 ezer Ft kiegészítő támogatás, és a szülést követően egyösszegű 5-600 ezer Ft támogatás járjon az anyának. Erre az ötletre már szinte hallom a felhördülést, hogy így kell a "cigánytenyészetet" beindítani a mi pénzünkből. Természetes, hogy egy nem szokványos támogatást csak ellenőrzött formában lehet bevezetni. Meg kell mondani, hogy a támogatás igénybevételének milyen társadalmi elvárásai vannak. Létre kell hozni olyan önkormányzati, vagy központi ellenőrző bizottságokat, amelyek megvizsgálják a támogatásból kizáró okokat: büntetett előélet, alkoholizmus vagy droghasználat a családban, esetleg ki lehet kötni szakmai és iskolai végzettséget is, hiszen a társadalomnak nem célja az iskolázatlanság újratermelése. Hogy a közösség mikor és kinek ad támogatást a céljai megvalósításához, az a közösség dolga. A feltételrendszert pontosan ki kell dolgozni, és persze nem a bőr színe alapján. Ha ez tisztességes szándék mellett jól kidolgozottan kerül bevezetésre, akkor szerintem kivitelezhető. Persze tudni kell, hogy a liberális média és a fizetett jogtudorok mindent megpróbálnak, hogy bebizonyítsák a támogatás megvalósíthatatlanságát, de ha meg sem próbáljuk, akkor nem lehet siker. A költségvetés oldaláról tekintve a kívánt évi 120-130 ezer születés (1 millió Ft/szülés támogatással számolva) 120-130 milliárd Ft-ba kerül. Ez a 20.000 milliárd Ft körüli költségvetési kiadások 0,6%-a. Ha hatásos, ennyit megér. A másik lehetőség az állami béranyaság intézménye. Ez alapjában véve nem tisztán állami, hiszen arról van szó, hogy az állam által közvetített és finanszírozott "bérterhességet" iktat a rendszerbe. Összehozza a két visszatartó (a szülés és a felnevelési költség) tényező valamelyike miatt gyermeket nem vállaló szülőket. Egyik oldalon az anyagilag nehéz helyzetben levő, a gyermekfelnevelést vállalni nem tudó, de béranyaságot a szülési segélyért vállaló szülőképes nő. Másik oldalon a valamilyen okból szülést vállalni nem tudó szülőpár áll, akik viszont szeretnének gyermeket nevelni és alapesetben rendelkeznek is a mesterséges megtermékenyítésnél felhasználható ivarsejtekkel. Ilyenkor az állam szerepe csak a technikai lebonyolítás, és annak költségvállalása, hiszen a gyermeket vállaló szülőpár csak lemond a neki járó szülési támogatásról a béranya javára. Az állam szerepe ott bonyolódik, amikor a gyermekvállalók valamelyike nem rendelkezik megfelelő ivarsejttel, és gondoskodni kell a megfelelő donorról. Vagy van bőven szülni akaró nő, de a nevelést vállalók hiányoznak. Ilyenkor drágább megoldás következhet. Nem csak a béranya kerül pénzbe, hanem a bérnevelők rendszerét, és annak felügyeletét is ki kell dolgozni, ahol cél a gyermeklétszám növelése mellett, hogy a gyermekek normális családi körülmények között nevelkedve hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Nem célom, hogy most minden részletet önállóan kidolgozzak, hiszen a téma még nagyon sok kérdést és problémát vet fel. Az sem biztos, hogy ezekből az elképzelésekből bármit is meg tudunk valósítani. De célom, hogy közösen keressük a megoldásokat, és beszéltessük róla az egész társadalmat. Mindegy, hogy ki valósítja meg a magyarság fennmaradását, csak történjen már valami ennek érdekében.

Kokárda úr

2018.09.12. 14:27

Kokárda úr

Pestiesen mondva amikor azt hiszed nincs lejjebb ,mégis van.Régi történettel kezdeném balos kormány első intézkedése folytán azonnal kirúgtak minden nemzeti érzelmű dolgozót a rádióból.Megjelent a helyszínen a kormány képviselője szónokolni szeretett volna igazolván tettüket.Nem sikerült három feldühödött idős asszony esernyővel elzavarta.Vannak embererek akik semmit sem tudnak életükben felmutatni de mind ezt rezzenéstelen arccal teszik.Aki a lelkét eladta az ördögnek annak nem számítanak a jelzők értékelések,megélhetési politikus lesz ehhez ért semmi máshoz.Kilóra megvett egyének dalárdája fújja a kötelező mantrát.Kedves ballib, nemzeti jelképeink használatát pontosan önök gátolták.Emlékszem miniszterelnökükre mikor még a rendes oldalra a szív fölé nem tudta kitűzni a kokárdát.Emlékszek oly nemzeti ünnepekre parlamentet kordonnal vették körül fél város le volt zárva a Petőfi szobor körül.Rendőr csizmák tapostak magyar zászlót és elvitték azokat ki felmerték emelni.2006.tragikus véres eseményei nem sértették szociális érzékenységüket.Az önök bűneit bemutató dokumentumra nem reagált EUS családja,érdekes akkor belügyként kezelték. 1956. demokrácia diadala,cserben is hagytak elv hű társaik.Abszurd hogy mi mentjük meg Európát töbször, hálából szétszabdalták hazánkat.A demokrácia is azon fogalmak közé tartozik, amelyeket nem olyan értelemben használnak, mint ahogyan kellene. Többnyire a népuralom kifejezéssel párosítjuk…Egy demokratikusnak nevezett országban mást jelent a szabadság, az egyenlőség fogalma, mint egy diktatórikus országban. Ez a fajta problémamegoldás a fogalmakkal való üres, demagóg politizálás eszköze. E látszólagos és emberségesnek tűnő fellépés következetes végrehajtása olyannyira nevetséges megoldásokat szült, ami az agyrém kategóriájába sorolható. Az irónia jellegzetes példája, hogy a korábban négercsókként ismert édesség nevét habcsókká változtatták.Migráns szóval hasonlóan bánnak, ha ki nem ejtik attól még probléma. No-gozónák : aki ott él, nem is mer bemenni. Sok nyugat-európai országban van olyan terület, amelyről a helyiek úgy érzik, az oda betévedő „idegen” könnyen válik áldozattá. Ez nem fantazmagória brutális tények.Hazánk döntött nem kér belőle,szeretne konzervatív keresztény alapú országban élni. Birodalmak jöttek mennek csak idő kérdése szétbomlásuk. De az önök lelkiismeretével csak maguknak kell elszámolni,viselt dolgaikról ott fent döntenek. Saját hibáikból tanulva tévedéseiket még van idő helyre hozni igaz ahhoz meg kellene követni azokat akik elszenvedték.

Kokárda úr

2018.09.12. 14:22

Pestiesen mondva amikor azt hiszed nincs lejjebb ,mégis van.Régi történettel kezdeném balos kormány első intézkedése folytán azonnal kirúgtak minden nemzeti érzelmű dolgozót a rádióból.Megjelent a helyszínen a kormány képviselője szónokolni szeretett volna igazolván tettüket.Nem sikerült három feldühödött idős asszony esernyővel elzavarta.Vannak embererek akik semmit sem tudnak életükben felmutatni de mind ezt rezzenéstelen arccal teszik.Aki a lelkét eladta az ördögnek annak nem számítanak a jelzők értékelések,megélhetési politikus lesz ehhez ért semmi máshoz.Kilóra megvett egyének dalárdája fújja a kötelező mantrát.Kedves ballib, nemzeti jelképeink használatát pontosan önök gátolták.Emlékszem miniszterelnökükre mikor még a rendes oldalra a szív fölé nem tudta kitűzni a kokárdát.Emlékszek oly nemzeti ünnepekre parlamentet kordonnal vették körül fél város le volt zárva a Petőfi szobor körül.Rendőr csizmák tapostak magyar zászlót és elvitték azokat ki felmerték emelni.2006.tragikus véres eseményei nem sértették szociális érzékenységüket.Az önök bűneit bemutató dokumentumra nem reagált EUS családja,érdekes akkor belügyként kezelték. 1956. demokrácia diadala,cserben is hagytak elv hű társaik.Abszurd hogy mi mentjük meg Európát többször, hálából szétszabdalták hazánkat.A demokrácia is azon fogalmak közé tartozik, amelyeket nem olyan értelemben használnak, mint ahogyan kellene. Többnyire a népuralom kifejezéssel párosítjuk…Egy demokratikusnak nevezett országban mást jelent a szabadság, az egyenlőség fogalma, mint egy diktatórikus országban. Ez a fajta problémamegoldás a fogalmakkal való üres, demagóg politizálás eszköze. E látszólagos és emberségesnek tűnő fellépés következetes végrehajtása olyannyira nevetséges megoldásokat szült, ami az agyrém kategóriájába sorolható. Az irónia jellegzetes példája, hogy a korábban négercsókként ismert édesség nevét habcsókká változtatták.Migráns szóval hasonlóan bánnak, ha ki nem ejtik attól még probléma. No-gozónák : aki ott él, nem is mer bemenni. Sok nyugat-európai országban van olyan terület, amelyről a helyiek úgy érzik, az oda betévedő „idegen” könnyen válik áldozattá. Ez nem fantazmagória brutális tények.Hazánk döntött nem kér belőle,szeretne konzervatív keresztény alapú országban élni. Birodalmak jöttek mennek csak idő kérdése szétbomlásuk. De az önök lelkiismeretével csak maguknak kell elszámolni,viselt dolgaikról ott fent döntenek. Saját hibáikból tanulva tévedéseiket még van idő helyre hozni igaz ahhoz meg kellene követni azokat akik elszenvedték.

Nézőpont kérdése

2018.08.18. 14:41

Anno gyerekként tátott szájjal bámultam a vietnámi háború végén amcsik szórták a tengerbe a haditechnikát.Helikopterek és gépjárművek süllyedtek a mélybe,mert nem volt kifizetődő tengeren túlra szállítani.Akkori csúcs géppark rozsdásodott a víz mélyén.Kereslet kínálat mondaná sok kiművelt emberfő.Furcsa nekem ez a felfogás kereskedelem farkas törvénye és a pénz diadala az ember felett.Trükkök halmaza közt értelmetlen pusztítás, az ár fenntartása érdekében.Tudom sokszor az előállított termék hasznát nem az érintettek teszik zsebre. Ok okozat, ha már megvan miért nem hasznosítjuk? Veszett fejsze nyele akkor ne az értelmetlen pusztításé váljon.Szerintem ha kitennék az utca közepére,pillantok alatt eltűnne. a sok rászoruló szatyrában. Első az ember utána meg az állatoknak is lehetne  szétosztani.Erkölcsi győztesként lehetne kijönni a vesztes csatából.
Számomra felfoghatatlan 18 forint felvásárlási árból , hogy lesz 800 forint eladási ár....

 

 

 

Tizedik margójára

2018.08.04. 13:21

Diktatúrában élve
Elvek és gerincek
Demokrácia büntet
Nézőpont kérdése

Most talán először....

2018.07.22. 23:31


Akarva akaratlanul mindig a történelmi átok kísérti népünket. Valahogy az érdek érvényesítő képességünk mindig a negatív oldalra sodorta hazánkat.Európa közepén átjáróházként max kapupénzt kérhetünk, nem szólva nagyok dolgába illedelmesen bólogatva fen maradásunk érdekében.Meghatározó kapcsoltaink Kína, Oroszország Németország és USA nem feledkezve Izrael meghatározó szerepéről sem. Kényes egyensúly nevezném jó kapcsolat rendszerben növekszik biztos jövőnk.Semmi se véletlen megtanultuk,mindennek ára van.Lehet nekünk is szerencsénk. Függetlenségünk és toleranciánk biztosítéka kiegyensúlyozottságunk záloga . Hatalmi játszmák közt erkölcsi tartásunk mutathat utat a kívül állóknak.Remélem és hiszem a sok igazságtalanság visszájára fordul.Kiválasztott nép vagyunk, meghatározója a világ színpadának, nélkülünk hiányos a műsor.
Előbb utóbb rájönnek a történelmi népek fontosságunk megkerülhetetlenségére.

Szerecsen mosdatás

2018.06.21. 13:25

yjuktkpturbxy9my2m1nmjjmmm0mwu5mtuynzc0yzeyotq2nwjjngm2mi5qcgerlqlnamwawsm.jpg
Joggal mondhatjuk, hogy a 20. század bányászatunk legnagyobb változásainak évszázada. A trianoni területvesztés után is a szénbányászat az ipari struktúra alapja volt. Széntermelésünk 1913-ban mintegy 10 millió tonna termelési mennyiséget ért el, melyet Trianon után csak a harmadik évtized végén haladott meg, majd 1943-ban ért el újabb csúcsot, 13,4 millió tonnát. 1943 után a hazai széntermelés változatlanul jelentős tényezőnek számított energiapolitikánkban, energiagazdálkodásunkban. A második világháborút követően gyakorlatilag a hazai szén volt az egyetlen energiaforrás és ezt a szerepét két évtizedig megtartotta. Ezután a termelési csúcsokat fájdalmas visszaesések követték, majd vezettek el napjaink agonizáló folyamatához. 1965 a szénbányászat erőfeszítésének csúcsa, amikor gyakorlatilag csak föld alatti művelésből 31,8 millió tonna szenet termeltek ki. 1965-ig az erőművek fűtőanyaga szinte kizárólag a szén. A voluntarista tervek, a nyugati technika kizárása, a KGST-technika elmaradottsága, illetve a meglévőnek a magyar bányászati viszonyok közötti meg nem felelése a létszám erőltetett növelését tette szükségessé. 1965-ben a létszám közel 140 ezer fő volt.

1956-ig nagy létszámú elítélt és honvéd is dolgozott a bányákban. A felduzzadt létszám nemcsak ebben az időben, de a későbbiekben is fájdalmas problémákat okozott. A legszomorúbb mutató az ötvenes években az évi 100 főt is meghaladó halálos áldozattal járó balesetek száma. Ezt az időszakot a politika "hősiesnek", a szenet az "ipar kenyerének" nevezte.
E folyamaton belül, hét évvel ez eredeti, illetve két évvel a módosított program jóváhagyása után, lezárták a liászprogramot.

Hősünk itt lép a képbe.
Pályáját az 1960-as években a kevés reformista nagyvállalat egyikénél, a Tatabányai Szénbányáknál kezdte, 1968-ban jó ütemérzékkel, az új gazdasági mechanizmus kezdetekor lépett be az MSZMP-be, amelynek az 1970-es évekre ifjú üdvöskéje lett. 1976-ban miniszterhelyettessé nevezték ki a Nehézipari Minisztériumba, nevéhez fűződik a hatalmas költségeket felemésztő és végül kudarcba fulladt eocénprogram, amelynek célja a szénbányászat és szénalapú energiatermelés feltámasztása volt, és később hozzá tartozott az ország teljes energetikája is. 1983 és 1987 között ipari miniszterként működött, elhozta nekünk a Paksi Atomerőművet, de az eocénprogram végleges bukása után kissé dicstelen körülmények között parkolópályára küldték. Saját elmondása szerint egy nejlonzacskóban akarták neki átadni a munkakönyvét, 30 percet kapott, hogy elhagyja a parlamenti rezidenciáját. “Az egyik kollégám Daciájába pakoltam be egy péntek délután, a Parlament alagsorán keresztül költözködtem, hogy ne röhögtessem ki magam” – emlékezett.Egykori párttársaira annyira bepöccent, hogy a rendszerváltás után “megszerezte” magának a gyakorlatilag nem létező Magyarországi Szociáldemokrata Pártot, amelynek 1994-2012 között elnöke volt, sőt 2002-2010 között országgyűlési képviselő is volt – az MSZP frakciójában. Az igazi bosszú azonban az volt, hogy milliárdos lett. 1989-ben System Consulting Kft. néven saját vállalkozást gründolt, amely már a kezdetektől az orosz-magyar, ukrán-magyar relációra alapozott. “Volt egy óriási vadászterületem, amit számomra a Tovarisi konyec!-cal (egy MDF-plakát felirata az 1990-es kampány idején) megteremtettek. Az első pillanattól nem értettem, hogy miért kell szembefordulni a szovjet piaccal. A cég óriásit kaszált az orosz államadósság lebontásából is, ahol Kapolyi remekül kamatoztatta volt szovjet kapcsolatait, a nagy találmánya, egyben hosszú éveken keresztül bonyolított remek üzlete viszont az volt, hogy Oroszországban szenet vett, ebből Ukrajnában energiát termelt, és azt Magyarországnak eladta.

Bőven 70 fölött Kapolyi kreativitása nem apadt: 2006-tól a Kocsis István vezette, állami tulajdonban lévő Magyar Villamosművekkel bonyolított nagy volumenű kétes ügyleteket, tízmilliárd forintok mozogtak offshore cégek közbeiktatásával nem pontosan világos céllal.
A sajtó által már 2009-ben feltárt tranzakciók büntetőjogi következményeinek megállapításához előbb egy kormányváltásnak, majd hosszas gondolkozásnak és toporgásnak is el kellett telnie, mire az ügy eljutott a vádemelésig.

Kapolyit immár nem védte a mentelmi jog, ami ország gyűlési képviselőként két cikluson keresztül járt neki. A 2010-es választások után nem került be a parlamentbe, sőt a pártelnöki pozíciójáról is lemondott. Miközben szakértők szerint - bár ezt máig vitatják - a rendszer már sejtette, hogy erre nem kerül majd sor a paksi atomerőmű üzembe állítása miatt. Kapolyi mégis komolyan vette a feladatát, és egy olyan koncepciót dolgozott ki, amely nemcsak a szénbányászatra terjedt ki, hanem a villamos-, a kőolaj- és földgáziparra is. Végül a keleti blokk gazdasági nehézségei miatt a programból mégsem lett semmi, jelentős károkat okozva ezzel az akkori költségvetésnek és a hazai bányászatnak is. Miniszterré 1983-ban nevezték ki, a posztot pedig egészen a paksi atomerőmű 1987-es átadásáig töltötte be.Végül Grósz Károly leváltotta a miniszteri posztról 1987-ben, de 1989-ig kormánybiztos maradt. "Amikor innen is kirúgta Németh Mikós, kapott fél órát, hogy összepakoljon"."Egy végtelenül becsületes ember volt, bántotta, hogy gyanúsított, vádlott lett. Lelkileg nehezen tudta ezt elviselni".Hova tűntek a milliárdok?

Ugyanis míg Kapolyi László A 100 leggazdagabb 2010-es listáján a 92. helyen szerepelt, 5,6 milliárd forintos vagyonával, a következő évben már az is kérdésessé vált, hogy vagyona eléri-e az egymilliárd forintot.Bár óriási nélkülözésben élt, néha a közüzemi számlákra is kölcsönkért, vagyona nagy része állítólag megmaradt.

Mondaná nagyapám: nézem a volt nevezzük hitelesnek mondott emberkéket hogy váltak-válnak,"A független bozótharcosból" , megélhetési politikussá. Számomra csak az a meglepő, hogy ez(ek) még egyáltalán ki mer(nek) bármit is jelenteni pénzt szimatolva új párt felé fordulva ha nem elég a pénz eloldalognak balra vagy jobbra ,. Elvek és gerincek nem számítanak döbbenetes hogy egyszerű néptömegek egész életüket munkával törődve -lekötve közelébe se jutnak ahhoz a pénz mennyiséghez, amit egyes elemek pár év alatt kiügyeskednek maguknak. Hivatkoznak érdekképviseletre, emberi szimpátiára  hagyatkozva..Ők a megmondó kétkezi mentes ügyeletes percemberkék. Az idő múlásával sodródnak előre hátra soha hasznosat nem alkotva mások hátán élősködve. Átlátszó lelküknél csak az adóbevallásuk "átláthatóbb". A lakájmédia konkrétan be sem számol a balhés ügyekről, legalapvetőbb normákat felrúgva a tisztesség látszatát mutatva, abszurd és hazugnak mondva másokat. Milyen a magyar? Egoista, önimádó, másokat gátlástalanul önös érdekből eltipró, hazug, tolvaj, irigy, rossz szándékú, kárörvendő, és sorolhatnám napestig ezeket a "jó"tulajdonságokat amivel jellemzik a magyarokat. Tisztelet annak a húsz százaléknak, aki megpróbál becsületesen élni. Az a rossz hírem van számukra, hogy egyre fogyatkoznak. Egyre többen állnak át a másik oldalra, mert nem kifizetődő ma Magyarországon becsületesnek lenni.
 
A mai világban melyiknek nagyobb erény lenni:becsületesnek, vagy csalónak.Jézus pedig még nehéz helyzetekben is tisztességes maradt (1Mózes 43:12; Bírák 11:30–40; János 18:3–11). .... A BECSÜLETESSÉG MINDIG KIFIZETŐDŐ.A korrupció jelen van mind az országban, mind a világban, mind pedig a politikai életben. A megvesztegetés mellett éppúgy korrupciónak minősül, az állam vagyonával és a köz-
pénzekkel való visszaéléseket, valamint, ha egyes személyeket vagy cégeket egyéni érdekek vagy pusztán politikai okok alapján választanak ki feladatok elvégzésére vagy sorolnak előrébb másokhoz képes.A bűnösség már a hétköznapi élet velejárója) .Azoknak az embereknek, akik készek hazudni, csalni, törvényt szegni és korruptnak lenni, több esélyük van boldogulni az életben, mint azoknak, akik ilyesmire nem hajlandók.

 

Fiction

2018.06.01. 18:37


Napokban kezembe akadt egy szisztematikusan ösze állított bakancslista. Élő és életttelen telefonszámokkal tűzdelt képzelet játéka, valós személyekkel.Ránézésre ösztönösen két prominens érintettel közöltem tartalma létezéséről.Érdekes reakciók, végül egy harmadik általam tisztelt személy kapta meg telcsike dosziét.Nagyapám mondaná az ördög nem alszik.Elővigyázatosnak óvatosnak kell lennünk, mert a baj könnyen megesik.
https://www.scribd.com/doc/143522402/Telc

Megtört életek csodája

2018.05.23. 10:25

 

"Ne törődj semmivel, csak éld át az álmaid. Te döntöd el, hogy hogyan alakítsd a vágyaid. Kövess engem, még én sem értem, de együtt talán könnyebb" ..

Egyházi vezetőkkel börtön misszión vettem részt.
Majdnem ott maradtam wc-re menve egyedül a senki földjén . Izgalmas volt ))

Suhanó lexus elhagytuk a várost,dimbes - dombos táj jó ízű beszélgetés oldott közvetlenségben. Repült az idő főútról letérve elfogy minden ami emberi.átlagos környezetként ismer az ember..Hirtelen egy magas zárt objektum előtt megállva bebocsájtásra várva, tudtak rólunk nincsenek véletlenek hangtalanul nyíltak az ajtók.Dermesztő környezetet oldotta egy belső virágos sétáló udvar, nem arborétum egyik legnagyobb Országos Büntetés- Végrehajtási intézetben jártunk.Egy zárt világban, te légy ki imát mond a fogva tartottakért. Külsőség merevségét oldotta a kulturált belső minden hozadéka.Udvaron katonás sorban álló rabok őr felvezetésében, jelezte másvilágba érkeztünk.Halk határozott udvarias parancsok kíséretében megérkeztünk.Zárt rácsokkal díszített folyosó középütt párhuzamos fehér csíkkal kijelölt útvonal meghatározó számunkra. Isten útját követve emberi segítséget hozva lelkeket erősítve mély szeretettel.Arcok szemek elkövetett bűnök függvényében dermesztő felocsúdás tedd dolgodat ne törődj semmivel. Vallásgyakorlat tudás szomjjal övezve . Belső megbékélésben elfogadva készülve a szabad világ megpróbáltatásaira.Összekulcsolt kezek forma ruhás kitárulkozó lelkek oldódása.Isten jelenléte különlegesé el nem felejthetővé, örökké meghatározóvá válik az emberekben.A jóhoz való ragaszkodás követhető útmutatásban bűnbocsánat belső meghasonulás tiszta emberré válás csodája.Rideg valóságban emberi közvetlenség szeretettel övezve tiszta szemekben. Együvá tartozás öröme átjárja lelkeket,hatalmas terhedet rakd a keresztre .

.

Megtört életek csodája

2018.05.23. 07:16

Megtört életek csodája

"Ne törődj semmivel, csak éld át az álmaid. te döntöd el, hogy hogyan alakítsd a vágyaid. Kövess engem, még én sem értem, de együtt talán könnyebb" ..

Egyházi vezetőkkel börtön misszión vettem részt.
Majdnem ott maradtam wc-re menve egyedül a senki földjén . Izgalmas volt ))

Suhanó lexus elhagyjuk a várost,dimbes - dombos táj jó ízű beszélgetés oldott közvetlenségben. Repül az idő főútról letérve elfogy minden ami emberi.átlagos környezetként ismer az ember..Hirtelen egy magas zárt objektum előtt megállva bebocsájtásra várva, tudnak rólunk nincsenek véletlenek hangtalanul nyínak az ajtók.Dermesztő környezetet oldja egy belső virágos sétáló udvar, nem arborétum egyik legnagyobb Országos Büntetés- Végrehajtási intézetben járunk.Egy zárt világban, te légy ki imát mond egy fogva tartottért. Objetumok merevségét oldja a kulturált belső minden hozadéka.Udvaron katonás sorban álló rabok őr kiséretében jelzi másvilágba érkeztünk.Halk határozott udvarias parancsok kíséretében megérkeztünk.Zárt rácsokkal díszített folyosó középütt párhuzamos fehér csíkkal kijelölt útvonal meghatározó számunkra. Isten útját követve emberi segítséget hozva lelkeket erősítve mély szeretettel.Arcok szemek elkövetett bűnök függvényében dermesztő felocsúdás tedd dolgodat ne törődj semmivel. Vallásgyakorlat tudás szomjjal övezve . Belső megbékélésben elfogadva készülve a szabad világ megpróbáltatásaira.Összekulcsolt kezek forma ruhás kitárulkozó lelkek oldódása.Isten jelenléte különlegesé el nem felejthetővé, örökké meghatározóvá válik az emberekben.A jóhoz való ragaszkodás követhető útmutatásban bűnbocsánat belső meghasonulás tiszta emberré válás csodája.Rideg valóságban emberi közvetlenség szeretettel övezve tiszta szemekben. Együvá tartozás öröme átjárja testeket és lelkeket.

Sok hűhó semmiért

2018.05.07. 21:23


Sajnálom zavaros ez a sok fogalom nekem, amit nem tudok meg feldolgozni. Azonkívül hogy ráérnek emberek egy épp tényt még nem soroltak fel a demokrácia védelmében.Ukrajnában nem a Majdan népének jutott az új politikai hatalom, a választások utáni politikai garnitúra nem a Kijev főterén tüntetők közül került ki.Megvezetett tömegeket Nyílt Társadalom Alapítványok alakították úgy az előfeltételeket, hogy a változás bekövetkezzen.A fő célja pedig a következő volt: teljes káoszba és anarchiába taszítani az országot.Kossuth tér nem Majdan van már átélhető tapasztalat.Diktatúrába töltöttük életünk nagy részét. Szólásszabadság hiánya, félelemmel teli korszak hatalom acrocitásai naponta bőrükbe ivódott. Átlátszó demagóg panel szövegek,érdekes azok kiáltanak farkasért akik eddig tették velünk. Érthetetlen számomra a kubai munkatáborok atyja, a börtönparancsnokként kétezer ember kivégzésében szerepet játszó Che Guevara lett a világon, az elnyomás elleni küzdelem és a szabadság szimbóluma. Hamis bálványok ködös fogalmak és vörös zászló a mai ellenzék kellékei.Ha a felháborodástól remegsz minden igazságtalanság miatt, akkor az elvtársam vagy. Ernesto "Che" Guevara igazolj nyugati liberális valóságot.Szovjetunió: 20 millió áldozat;
Kína: 65 millió;
Vietnam: 1 millió;
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság: 2 millió;
Kambodzsa: 2 millió;
Kelet-Európa: 1 millió;
Latin-Amerika: 150 000;
Afrika: 1,7 millió;
Afganisztán: 1,5 millió;
a nemzetközi kommunista mozgalom, illetve a hatalomra soha nem került kommunista pártok számlájára pedig körülbelül 10 000 áldozat írandó
Miről beszélünk kedves tüntetők, ezért harcoltok most?

Tegnap margójára

2018.04.22. 23:47

 

Mondhatnám némi rutinnal magam mögött, kezd letisztulni minden sallang és ahogy nagyapám mondaná kezdek átlátni a szitán.Van valami gyermeteg álmodozó,szabadságvágy némi életszerűtlenséggel körítve. Zavaros fájdalmas látni egy nemzetellenes követelmény nélküli igénytelen és olcsó konzumidiótákat, akiket könnyű idomítani és befolyásolni.Hazánk léte szerintem nem az esti "jogkövető" after party hangulatától függ.Annál súlyosabb és komolyabb következményei lesznek jó és rossz döntéseinknek.
Nem veszi észre ez a megvezetett tömeg, hogy eszközök a pénz és hatalom vágyók kezében.Amikor rájönnek, már lehet hogy késő lesz, és azt az ország szenvedi meg, köztük ők is, mert ami ma "jó bulinak" látszik, az a véres valósággá válhat, a szó szoros értelmében.Volt egy kislány, talán 15 éves, aki sörös dobozzal a kezében üvöltötte: Orbán takarodj. A" miért takarodjon" - kérdésre azt üvöltötte: mert eladta az országot. A következő kérdést nem értette tisztán - jólneveltsége kibújt belőle és visszakérdezte: - mit tetszik kérdezni? Tehát ez egy őszinte és tiszta lelkű gyerek volt. A másik kérdezett - kb.15-6 éves fiú, - talpig piros pólóban, a pólón elöl Lenin, a hátán sarló-kalapács felrajzolva, kezében vörös zászlóval, a riporteri kérdésre, hogy miért hord magán tiltott önkényuralmi jegyeket, vesse le azonnal különben rendőrt hínak, a gyerek nézett, fogalma nem volt, hogy micsodák lehetnek azok a "tiltott önkényuralmi jegyek",( közben egy felnőtt azt ordította, hogy le ne vegye)

A tegnapi legszürreálisabb jelenete még is az a emberke, aki meggyőződéssel egyszerre vitte: a homo, árpád-sávos, uniós és székely zászlót,és a cigány zászlót is vitte, (kék-zöld sávos piros kerékkel). Nagyon romantikus csak kár, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Ennek a tüntetésnek minden eleme hazugság.

Félteni kell azt a jólétet és biztonságot, amit majd nektek és a családotoknak szánnak ezek a tehetségtelen kalandorok, akik csak a felfordulást és a rombolást akarják a demokrácia hazugság nevében! Van, aki hisz ezekben a hazugságokban és az anarchiában amit Gyurcsányék maguk is hirdetnek én nem.

Tegnap margójára

2018.04.22. 14:21

Mondhatnám némi rutinnal magam mögött, kezd letisztulni minden sallang és ahogy nagyapám mondaná kezdek átlátni a szitán.Van valami gyermeteg álmodozó,szabadságvágy némi életszerűtlenséggel körítve. Zavaros fájdalmas látni egy nemzetellenes követelmény nélküli igénytelen és olcsó konzumidiótákat, akiket könnyű idomítani és befolyásolni.Hazánk léte szerintem nem az esti "jogkövető" after party hangulatától függ.Annál súlyosabb és komolyabb következményei lesznek jó és rossz döntéseinknek.
Nem veszi észre ez a megvezetett tömeg, hogy eszközök a pénz és hatalom vágyók kezében.Amikor rájönnek, már lehet hogy késő lesz, és azt az ország szenvedi meg, köztük ők is, mert ami ma "jó bulinak" látszik, az a véres valósággá válhat, a szó szoros értelmében.Volt egy kislány, talán 15 éves, aki sörös dobozzal a kezében üvöltötte: Orbán takarodj. A" miért takarodjon" - kérdésre azt üvöltötte: mert eladta az országot. A következő kérdést nem értette tisztán - jólneveltsége kibújt belőle és visszakérdezte: - mit tetszik kérdezni? Tehát ez egy őszinte és tiszta lelkű gyerek volt. A másik kérdezett - kb.15-6 éves fiú, - talpig piros pólóban, a pólón elöl Lenin, a hátán sarló-kalapács felrajzolva, kezében vörös zászlóval, a riporteri kérdésre, hogy miért hord magán tiltott önkényuralmi jegyeket, vesse le azonnal különben rendőrt hínak, a gyerek nézett, fogalma nem volt, hogy micsodák lehetnek azok a "tiltott önkényuralmi jegyek",( közben egy felnőtt azt ordította, hogy le ne vegye)

A tegnapi legszürreálisabb jelenete még is az a emberke, aki meggyőződéssel egyszerre vitte: a homo, árpád-sávos, uniós és székely zászlót,és a cigány zászlót is vitte, (kék-zöld sávos piros kerékkel). Nagyon romantikus csak kár, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Ennek a tüntetésnek minden eleme hazugság.

Félteni kell azt a jólétet és biztonságot, amit majd nektek és a családotoknak szánnak ezek a tehetségtelen kalandorok, akik csak a felfordulást és a rombolást akarják a demokrácia hazugság nevében! Van, aki hisz ezekben a hazugságokban és az anarchiában amit Gyurcsányék maguk is hirdetnek én nem.

Mai nap elé

2018.04.16. 17:22

 

Vad hőzöngés veri fel az utca egyhangúságát,méltóság mentesen vereséget nem ismerve el tüntetnek.
Vert sereg megy bohóckodni, mi pedig itthonról nézve ellenkezve szemléljük. Politika a cirkuszában. még azt sem fogták fel, hogy nem Orbánék ellen tüntetnek, hanem ellenünk, a nép ellen. Ha nem tetszik nekik az itthoni élet és az emberek döntését nem tudják elfogadni, akkor fogadják meg vezérük tanácsát el lehet menni másik országba! Nyitva a határ, még.
Ez lett volna az az ijesztő kormánykoalíció, - amelynek tagjai, egykori nyilasok és ifjúkommunisták– Vona és Gyurcsány – valamint a Gulyás-féle Soros-anarchisták- amely közösen „kormányozta” volna az országot, ha győznek április 8-án.

Emlékek sodrában

2018.04.16. 17:15

 
2002-2010 közötti éveiben sok tucatnyi hazafias tüntetésen harctéri tapasztalatokat szerzett nemzeti radikálisok az elmúlt évek után tudni fogják helyüket és megmutatják mi a magyar virtus.Részemről megadatott nagytiszteletű püspök és lázadó fiával együtt futottunk szakadó esőben, Fletó könnygáz felhőjében. Semmi se az aminek látszik indulástól követhető egy árulás pályája. Mérföld pontjai polgári köröktől, gárdistán majd metafizikai tradicióban megmerítkezve, cuki néppártosodásként, Spinozaházig.Én nem változtam nemzeti vonalat képviselve,mint más hullámlovasként tündökölve.  Azt pedig szerintem az összeesküvés-elméletekre hajló legextrémebb elme sem gondolta volna, hogy a láthatóan már a teljes megbuggyanás szélére került, szemkilövető Gyurcsány magyarellenes különítménye, a DK a Jobbiknak köszönhetően ugorja majd át a parlamenti küszöböt és szerez három egyéni mandátumot. Jut eszembe Vonáék árulásának bizonyítékaként nemzeti ellenállás jeles képviselőit könyörtelenül eltávolította a pártból. Számolatlanul a névsorból:dr. Morvai Kriszinát, Budaháy Györgyöt, Borbély Zsolt Attilát, Gonda Lászlót, Kassab Adonist, dr. Lenhardt Balázst, Mikus Mártont, Novák Elődöt,dr Gaudi -Nagy Tamást.Naívan útmutatásul Dobó kapitány esküjét biztam rájuk.Álmomba se hittem hogy koaliciót fognak kötni egri áruló, Hegedűs útját járó, pervez, szemkilövetőkből, deviáns liberálisokból, olimpiagyilkosokból, leninfiús temperamentumú anarchistákból, bevándorláspártiakból és nemzeti radikalizmust eláruló, köpönyegforgató vezetők által vezetett identitászavaros pártból álló ellenzéki erővel. Az élet nagy játékos felrúg minden forgató könyvet de a "HAZA MINDEN ELŐTT" .
 
https://youtu.be/5z3mqsQQ_-U

VÉLETLENEK

2018.04.12. 16:29


Nem hiszek az összeesküvés elméletben,de NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE ALAPJÁN, hogy hogy nem alapon mindig megtalálnak. Mai világban ez is kivételes teljesítmény mondanám valamiféle értékmérő. Sunyó barátommal néha parkoló pályán álldogálva szemléljük a világot. Elgondolkoztató feltűnő viselkedésű exhibicionista ,pojácákat messze elkerüli a liberális kettős mérce.Csendes józan szavak súlya mérleg nyelve, a káosszal szemben.Elfogadhatatlan számomra jellem bajnokai saját népe ellen fordulva idegen érdeket kiszolgáló cselekedetei.Nem lopni, nem csalni, nem hazudni, nem ármánykodni, nem ítélkezni, nem ölni – azaz becsületben, elfogadásban élni felszabadító. Megvalósítása nehéznek tűnhet ... A hiba az, hogy a nemes etikájú Magyarság el sem tudja képzelni, hogy „testvér testvért elad”, ezért nem számolt belső árulással.Valami a lelkünk mélyén nem engedi, hogy elfogadjuk az árulást, bármilyen jelentéktelen is. Becsapva, lealacsonyítva érezzük magunkat. Minden olyan emberi kapcsolatot, mely bizalomra épül, az árulás darabokra zúz. Baráti, szerelmi kapcsolatban maradni utána tettetés volna, hiszen mélyre hatolt a tőrdöfés.
Ezért szeres a szeretet minden jó eredete.

 

2018. április 8: a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa ! Isten megvilágosító kegyelme, Dobó, Hunyadi és minden tiszta lelkű szabadságharcos elődünk szellemisége, vitézsége és bátorsága vezette elsöprő győzelemre a mostani választáson a haza védelmében felvonult hazafias milliókat. Történelmi lépés volt ez a magyarságnak és hatalmas ugrás Európának a külső és belső ellenségektől szorongattatásban. Nándorfehérvár állva maradt: a vert hadak véres fejjel távoztak a csatamezőről, vezetőik többsége már nincs a helyén vagy összeakadt nyelvvel keresgélik a szavakat, hibáztatnak mindent és mindenkit saját magukon kívül. A vasárnap késő esti eredmény-bejelentésig a részvételi adatok miatt istenített magyar népből a vesztesek értelmezésében percek alatt a demokrácia bajnokaiból diktatúrát támogató, az internacionalista megváltást vakon elvető, önkéntes rabszolgák lettek. Megannyi ellenzéki hazugság és gyűlölet-cunami után április 8-án, vasárnap a szavazásban megnyilvánuló tettek és a belőlük eredő eredmények beszéltek. A magyar ember ritkán szól, de akkor nagyot, most is ez történt. „Lám egykor mi is az örvény szélén állottunk, de becsületes és lankadatlan küzdelmünk kiemelt a süllyedésből és visszaadott magunknak.”- idézhetjük joggal erre a helyzetre Gyulai Pált. Vasárnap délelőtt akkor nyugodtam meg az először ijesztően hangzó részvételi adatok megismerése után, amikor elnéztem a ragyogó napsütésben legkisebb fiam és csapatának a Bozsik program keretében vívott focimeccsein a győzelemért lelkesen küzdő tucatnyi jó arcú, életerős magyar legényt és éreztem nem veszíthet ma a nemzet. Ez a nyugalom csak fokozódott, amikor egyik apuka társam óvatos rákérdezésemre magától értődő természetességgel számolt be arról, hogy már leadta szavazatát a bevándorlásellenes kormánypárti jelöltre és pártjára, mert az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért… A nap végére 2,6 millió magyar szavazat vonult fel a kormánypártok mellett az európai nemzetállamot és őshonos európai népeket felszámolni akaró Kalergi-Soros terv végrehajtása és az egri áruló, Hegedűs útját járó, perverz koalícióra felkészült, szemkilövetőkből, deviáns liberálisokból, olimpiagyilkosokból, leninfiús temperamentumú anarachistákból, bevándorláspártiakból és nemzeti radikalizmust eláruló, köpönyegforgató vezetők által vezetett identitásvazaros pártból álló ellenzéki erőkkel szemben. Ez a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa volt egyben. Ez a kétharmados győzelem hatalmas erőt és felhatalmazást ad a további felelős nemzetépítésre, de egyúttal a hibák kijavítására, a megtisztulásra is és arra, hogy minden lehetséges törvényalkotási, diplomáciai és kormányzati eszközzel tovább folytatódjon a nemzet gyarapítása, egyesítése és védelmezése itthon, a Kárpát-medencében, Európában és a világban. És tovább épüljön és erősödjön a nemzeti hagyományaikat, kultúrájukat, európai népeiket és önrendelkezésüket védő európai államokkal kiépített, EU diktátumok elleni szövetség. Mert az EU napjai meg vannak számlálva és a közép-európai népek egyenjogúságon alapuló, a süllyedő Nyugat helyett egyre inkább Kelet felé figyelő együttműködése jelentheti a garanciát az európai létformánk megőrzésére. Szinte felfoghatatlan, hogy a Jobbikot az áruló vezetése csatlósává tette ennek a most vasárnap tönkre vert nemzetellenes ellenzéki koalíciónak. Gondolom nem csak én szeretném nagyon megtudni milyen forgatókönyvek voltak Vona fejében arra az esetre szólóan, ha a szivárványellenzék kisebbségbe kényszeríti a Fidesz-KDNP-t. Erről hadovált ugyanis még párt napja a bukott szóvivő, Mirkóczki. Vajon meddig terjedt volna az árulás ? Meg kell tudnunk ezt is. És még sok mást is. Most már látjuk: Vonáék kétszer igyekeztek néphangulatot meglovagolva hatalom közelébe jutni. Először a 2006 őszi rendőrterror után a nemzeti ellenállás hullámára ültek fel jó ütemben és kihasználták ezernyi derék hazafi, honleány bátorságát, tetterejét és önzetlen segítségét a parlamenti bejutás érdekében. Mint azóta tőlük tudjuk: „nem azok voltak, akiknek mutatták magukat és amit 2010 előtt mondtak az volt a nem igaz.” Az a néphangulat azonban egy nemzetellenes hatalommal szemben akkor pozitív gyökerű volt. 2014 után azonban nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” telepedtek rá sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait velük vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez már egy totálisan negatív gyökerű, nemzetellenes célokat szolgáló vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy ugyan hibáktól nem mentes, de mégis nemzeti érdekű kormányzattal szemben, éppen nyugati (EU, ENSZ) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében. Azt pedig szerintem az összeesküvés-elméletekre hajló legextrémebb elme sem gondolta volna, hogy a láthatóan már a teljes megbuggyanás szélére került, szemkilövető Gyurcsány magyarellenes különítménye, a DK a Jobbiknak köszönhetően ugorja majd át a parlamenti küszöböt és szerez három egyéni mandátumot. A néhány nap alatt több mint hetvenezer megtekintést kapott videón ((https://goo.gl/HQXYDJ) lepleztem le azt az oltári disznóságot, hogy a Jobbik általa fenntartott Iránytű Intézet kireszavazz.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására heteken át buzdított, ebből hat esetben DK-sra. Ez a gyalázatos, ballib érdekű agitprop olyan remekül működött a választási eredmények tanúsága szerint, hogy a hibbant Néró és csapata alig harmincezer szavazattal billent át a bejutási küszöbön, továbbá a három egyéni gyurcsányista győzelem úgy vált lehetségessé, hogy a listán Jobbikra szavazók közel fele átlagosan DK-s jelöltre adta „taktikai” voksát. Ezért is kijár az elszámoltatás ugyebár ? Vonáék árulásának bírálata kapcsán eszembe jutott gróf Széchenyi István örökbecsűje 1830-ból. A lelkiismereti és honféltő okokból történt bírálatokra és figyelmezetésekre dr. Morvai Kriszinát, Budaháy Györgyöt, Borbély Zsolt Attilát, Gonda Lászlót, Kassab Adonist, dr. Lenhardt Balázst, Mikus Mártont, Novák Elődöt, és jómagamat is ezen megfontolások indították: „Ha imitt-amott az elaljasodást, romlottságot s rothadást keserű szavakkal festem: honom imádásábul teszem; mert ilyen nyavalyák ellen csak a korrozív szert tartom használhatónak. Ha végre hazánkban mindent tökéletesb létre óhajtok emelni, a középszerűnek, mely ocsmánnyal rokon, gyűlöletéből származik, s kivált azon középszerűnek gyűlöletéből, mely hazánk fényét homályosítja.” Pár napja írtam nem kevesek hőbörgését kiváltva, hogy a nemzet sorsának irányítását eredményesen hosszú távon egy megtisztult Fidesz és megtisztult Jobbik láthatná el. Most mindkettőnek ideje van. Az előbbi végrehajtása az európai történelem menetét alapvetően egyre inkább meghatározó, negyedszer is kormányalakítási lehetőséget szerző miniszterelnök sokak által elvárt felelőssége és feladata. Az utóbbi tisztulás végrehajtásában mindenkinek szerepe van, aki részt vett a Jobbik mikropárti létből való kiemelésében, de természetesen a jelenlegi tagoknak és megválasztott képviselőknek fokozottabb felelőssége van. A megválasztott képviselők a hazafias követelményeknek kell megfeleljenek, ha a nemzeti radikálisok visszafoglalják a párt vezetését a képviselők el kell azt fogadják. Az ő mandátumuk nem a hazaárulásról szól. Tény azonban, hogy egy un. „kisgazdásodás” (a frakció fellázad a párt ellen, mint anno a kisgazdáknál a kilencvenes években) hosszú évekre béna kacsává teheti a megtisztulás és eredeti értékekhez való visszatérés útját járni kívánó, rövidesen remélhetően felálló új vezetést. Nem beszélve a Simicska féle jogsértő plakátbiznisz miatt „beszedett” mínusz hatszázmilliós tartozásról. Nem lesz tehát könnyű a Jobbik nemzeti radikális irányú visszakormányzása. Ha pedig ez nem megy ésszerű időn belül, még akár egy új formáció is szóba kerülhet, amely konstruktív nemzeti radikális szemlélettel viszonyul a kormányzathoz és a balliberális oldal felé, továbbá a bevándoroltatás erőltető EU felé kíméletlenül üt. Vona úgy tűnik elsőként távozott az általa meglékelt és jobbról balra eltérített hajóról, amelyről ő és vezetőtársai nagy számban hajították ki a nemzeti radikális matrózokat és tiszteket. De ilyen könnyen azért nem úszhatja meg. A sokat emlegetett elszámoltatás őt is eléri majd. Sok sikert a megtisztulásért és az eltérített hajó eredeti irányba visszafordítása érdekében fellépő hazafiaknak. A nemzeti jogvédőkre ők és a nemzeti kormány is számíthat. Gratuláció a győzteseknek és köszönet a támogatóknak, akik között nagy számban voltak elárult és elárvult nemzeti radikálisok, akik közül sokan nemzeti felelősségtől vezettetve, hallgatva hívó szavainkra, még némi fenntartással szavaztak arra, hogy Orbán Viktor immár negyedszer alakíthasson kormányt. Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy nemzeti radikális szavazatok tíz- és százezrei nélkül nem lett volna meg a kétharmados többség, amely pedig szükséges az Alaptörvény és egyes kiemelt sarkalatos törvények haza védelmét és nemzeti érdekeket szolgáló módosításához, illetve a Stop Soros törvénycsomag elfogadásához. Nem lehet kérdés, hogy a nemzeti radikálisok egyik kiemelt szívügye mielőbb végre megnyugtató rendezést kell nyerjen. A közkegyelmi törvényt a terrorcselekmény miatt törvénytelenül első fokon 125 év fegyházra ítélt Budaházy György és 16 társa ügyében elsők között kell elfogadja a nemzeti radikális támogatással kétharmadot elért kormánytöbbség. Ne felejtsük el, hogy az amnesztiát már több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján. Ezt a döntést joggal várjuk a kormánypártoktól, akik eddig azért zárkóztak el, mert még nem született jogerős ítélet. A másodfokú ítélet jövő héten várható. Akár súlyosbítás, akár helybenhagyás, akár hatályon kívül helyezés lesz az amnesztia az igazságtétel már régóta és sokak által is joggal várt része. Ráadásul többszörösen is van mit törlesztenie a Fidesznek, mivel a 2010-es kétharmadot is részben Budaházyéknak és a nemzeti ellenállóknak köszönheti és most, hogy újabb négy évre kormányt alakíthat ráadásul kétharmaddal, abban is nem kis része volt annak, hogy a gyalázatos eljárást már csaknem tizedik éve elszenvedő Budaházy György is a haza érdekére tekintettel az újrázás mellett áll ki jogos sérelmei dacára, csakúgy mint az őt és társait kezdettől fogva védő nemzeti jogvédők, dr. Morvai Krisztina és jómagam, továbbá és még sok elkötelezett „vadhajtás”, akik átláttak a Jobbik vezetés árulásán és felismerték a választás valódi tétjét. De a nemzeti radikálisok joggal várják el az Alaptörvény mielőbbi módosítását a bevándorlás elleni és a 2006 őszi rendőrterror, illetve megtorlások felelőseinek elévülésre tekintet nélküli üldözhetőségét lehetővé tevő rendelkezések beemelése érdekében. Ebbe a körbe a tartozik egy olyan bírósági reform is, amely egyszer és mindenkorra végre biztosítsa a jog uralmát a bírói önkénnyel szemben és megszünteti a hazafiak terhére zajló elfogult ítélkezés gyakorlatát. És van még sok fontos nemzeti radikális törvényalkotási és kormányzati lépés, amelyet később fogalmazunk meg. Jövőre európai parlamenti választás és önkormányzati választás: ezért nem mindegy, hogy ezen voksolások során meg tudja-e tartani Orbán Viktor miniszterelnök az elárult és elárvult nemzeti radikális százezrek bizalmát. És nem mindegy, hogy számíthat-e az antiliberális és antikommunista hazafias erők harcedzett kötelékeire, amikor esetleg újra támad a most súlyos sebeket kapott magyarellenes Soros hálózat. Mert ne higgyük, hogy Sorosék és hazai zsoldosai feladták: a frontális támadás összeomlása után rövidesen új terepet keresnek majd. Nem kizárt, hogy rövidesen az utcán fognak támadásba lendülni. Mint Ukrajnában, a Majdanon. A recept ismert. Vagy az új Országgyűlés megalakulásakor vagy a nemzetpolitikailag igen fontos, ezért mielőbb elfogadandó Stop Soros törvénycsomag megszavazásakor. De ekkor a balliberális nemzetvesztési kísérlet 2002-2010 közötti éveiben sok tucatnyi hazafias tüntetésen harctéri tapasztalatokat szerzett nemzeti radikálisok az elmúlt évek passzivitásra kárhoztatása után tudni fogják helyüket és megmutatják mi a magyar virtus. Mint ahogy megmutatták a most vasárnapi választáson is, hogy képesek felülemelkedni jogos indulataikon, sérelmeiken és tudták, hogy a sorsdöntő választáson a nemzet jövője forgott kockán, és ezért megértve érveinket a nemzeti kormány újrázása mellett szavaztak. Idézzük csak fel az oly sokszor közösen elénekelt dalt: „Esküszünk a Nemzet magyar Istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza.” És a külső, illetve belső ellenségeinket együtt verjük vissza. Megigazult a mondás: „Ha Isten velünk ki ellenünk !” Erről vasárnapról eszembe jutott a tisztánlátó Szent Pió atya hazánkra vonatkozó jóslata: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!” Ezen a dicső vasárnapon nagyon éreztük őrangyalunk erejét. Kérjük oltalmát a továbbiakra is, de tartsuk szárazon a puskaport ! Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT”.

Másnap

2018.04.10. 13:26

Nyolc év távolából felidézem Orbán Viktor 2010. április 11-i köszöntő beszédét a választási győzelem után.

„A kiérdemelt bizalmat meg kell tartani, ezért akármilyen elsöprő fölénnyel is győztünk a mai napon, a következő évek során számunkra a legfontosabb a szerénység és az alázat kell, hogy maradjon. És ennek a szerénységnek és alázatnak a jegyében mondom Önöknek, mondom Nektek, hogy bár mi nem rettenünk vissza a feladatok elől, fel is készültünk erre a munkára, de a következő kormány nem érhet el sikereket önállóan és egyedül. A következő kormány és én személy szerint is csak akkor érhetünk, érhetek el sikereket, ha mindig számíthatunk Önökre, mindig számíthatunk Rátok, ha Ti is mindig ott lesztek, és megteszitek a magatokét.”

Látjuk, pontosan tudta, mi a feladat, mi helyes és erkölcsös, kiknek tartozik elszámolással. Eszerint cselekedett a kormány és Orbán Viktor?

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) magyar vonatkozásban 41 vizsgálatot végzett 2013 és 2016 között. „Aggodalommal jegyzik meg”, hogy továbbra is igen magas, 36 százalékos az olyan közbeszerzések aránya, amelyekre egyetlen pályázó volt. Magyarország ezzel a második legrosszabb helyen áll az EU-ban. Sajnos sok olyan, közbeszerzésekhez köthető ügy van, amelyek bírósági ítélet nélkül is bűzlenek a korrupciótól. Az ugyanazon a számítógépen írt alternatív ajánlatok, az egyetlen cégre kiírt, más által nem megnyerhető pályázatok egyértelműek. Ugyancsak tagadhatatlan, hogy a letelepedési kötvények értékesítése jól kifundált pénzszivattyú, amely az államkasszának járó pénzt magáncégekbe juttatja.

Nem lehet „Nekünk Magyarország az első” szlogennel kampányolni, kijelenteni, hogy „szenvedélyesen szeretjük Magyarországot, és készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk érte”, arról beszélni, hogy meg akarjuk őrizni kereszténynek az országot, meg arról elmélkedni, hogy a kereszténység nem csak hit, hanem kultúrát is létrehozott, miközben szemérmetlenül meglopják az államkincstárat. A keresztény erkölcs alapja a tízparancsolat. A VII. így szól: Ne lopj! A X.: Ne kívánd felebarátod feleségét, ne kívánd felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé! – azaz, röviden: Mások tulajdonát ne kívánd!

A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit nem követtek el. Ugyanis nincs feltételes szavazás, nem lehet úgy Orbánra és a Fideszre szavazni, hogy rátok szavazok, de csak ha abbahagyjátok a lopást. A tömeges, ellenőrizetlen, ránk kényszerített migrációt magam is Európa jelenleg legnagyobb problémájának tartom, és támogatom a kormányt. De miért kell elfogadnom, hogy közben fosztogatják az államkincstárt és az Uniótól a felzárkózás elősegítésére adott pénzt?! A korrupció másik pusztító hatása a rossz példa követése. Minisztériumi, állami hivatali, önkormányzati tisztviselők ezrei gondolhatják, hogy ha a kormány ezt csinálja, akkor a hatalomgyakorlásnak ez az értelme és módja.

2019-ben önkormányzati választások lesznek. Az önkormányzati választáson a migráció már nem lesz téma. Miért kockáztatja a Fidesz, hogy elveszíti a települések vezetését a sorozatos leleplezések miatt?

Tartok tőle, hogy Magyarországon a hivatalosságok között sincsenek sokan tisztában azzal, hogy Amerikában mennyire fontos értéknek tartják a verseny tisztaságát, és mekkora diplomáciai, erkölcsi és üzleti hátránnyal jár, ha egy országot korruptnak tartanak. A kitiltási ügynek erős figyelmeztetésnek kellett volna lennie, de nem hatott. Miért várják meg a következő figyelmeztetést? Nem beszélve arról, hogy az Európai Unióban a magyar kormány ellenfeleinek is erős fegyvert adnak a kezébe, és csak politikai döntés kérdése, mikor élesítik ezt a fegyvert. Ha a kormánynak Magyarország az első, akkor miért kockáztatja a hatalmát – amivel megvédheti Magyarországot – a közpénz magánzsebekbe csatornázásával?!
Ezek nem moralizáló, hanem pragmatikus ellenérvek a korrupcióval szemben.

Remélem, senki nem akarja azt az ellenvetést tenni, hogy a nemzeti burzsoáziát csak így lehet létrehozni. Mi ebben a burzsoáziában a nemzeti? Mi haszna van belőle a nemzetnek? Biztos, hogy a miniszterelnök vején és gyerekkori barátján kell kezdeni a nemzeti burzsoázia létrehozását?

Simicska példáján látszik, hogy mit ér az ilyen „nemzeti burzsoázia”. Zsarolható, vagy egyszerűen többet akar, mint amennyit kaphat, és átáll. Ki számol el azzal a pénzzel, amit Simicskának juttattak, de az Orbán-kormán megdöntése érdekében használta fel?

Annyi találékonysággal és pénzzel, amivel a „nemzeti burzsoáziát” igyekeztek kialakítani, a magyar kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni. Ők valóban nemzetiek. Ha Magyarországon nem fideszes kapcsolatokkal, hanem teljesítménnyel, innovációval lehet majd boldogulni, ők lesznek a kormány legerősebb támasza.

A Fidesznek és a kormánynak nem a „nemzeti burzsoáziának” kell kedveznie, hanem azoknak az embereknek, akik az elmúlt napokban az utcákat rótták és bekopogtak az ajtókon, mozgósítva a Fidesz választóit. Nekik kellene megfelelni, rájuk kellene odafigyelni. A mi választókerületünkben tőlem is tanácstalanul kérdezgették, mit válaszoljanak, ha a felkeresett választók felvetik nekik a korrupciót vagy például a rémes káderpolitikát. Nem tudtam semmit sem mondani. A bekopogó aktivistáinknak viszont sokan mondták, hogy most utoljára szavaznak a Fideszre, mert elegük van az urizálásból és a nagyüzemi lopásból.

Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében. Említhetem még a magyarországi Microsoft kirúgott vezetőit: a Microsoft azért vált meg tőlük, mert állami hivataloknak, intézményeknek és kormányhivataloknak messze túlárazva adták a Microsoft-termékeket. Erre Sagyibó Viktor, a Microsoft kormányzati üzletágának volt vezetője miniszteri biztosi pozíciót kapott Lázár János mellett, Papp István volt vezérigazgató pedig a Nemzeti Befektetési Ügynökséghez került. Akik megkárosították az államot, azoknak az állam kínál magas pozíciókat?! Milyen racionális és erkölcsös magyarázat lehetséges erre?

Szabó Zsolt államtitkárnak 1,2 milliárd forintnak megfelelő dollárja van egy belize-i offshore bankszámlán, és nem lehet tudni, miből.

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter körül is vizsgálódott az OLAF. Egy uniós pályázaton elindult három vállalkozás egyaránt 10-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, majd mindhárom a miniszter ingatlanjában „vásárolt” magának helyiséget, valójában azonban egyikük sem költözött be. A három cég közül kettőt közvetlenül a pályázat beadási határideje előtt hozták létre. Az egyiket maga Seszták Miklós jegyeztette be a cégbíróságon, a másik alapító okiratát pedig a miniszter ügyvédtársa adta be, s egy ideig mindhárom cég tulajdonosi-irányítói posztját Seszták korábbi iskolatársa, Sándor Kornél látta el.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója, a Seszták legszűkebb köréhez tartozó Szivek Norbert – aki barátja és üzlettársa Tiborcz Istvánnak – így beszélt a beosztottjával, aki akadályozta, hogy Szivek törvénysértő megállapodást kössön: „Komolyan mondom, te ne menj sehova komoly helyre dolgozni, úgy kib…nak, mint ahogy mi megtettük most. Tehát megmondom őszintén, te mire vagy alkalmas. (…) János, menj el taxisofőrnek, ne menj el komoly pozícióba. (…) Ennyire béna, f…sz menedzser vagy?”

Mit tudnak ezek az emberek, hogy mindezek ellenére rájuk van szükség?

A 2014-ben kinevezett III/III-as múltú belügyi államtitkár, Tasnádi Péter esete nem csak a rémes káderpolitikát, hanem a pártállami múlthoz való ambivalens viszonyt is illusztrálja. A Fidesz nem tett meg mindent a kommunizmus bűneinek, a rendszer működésének feltárására. A szándék ugyan megvolt, létrehoztak egy kutatóintézetet, a VERITAS-t, továbbá a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, de valami vagy valaki visszafogta ezeket az intézményeket. A Bizottság törvényben biztosított jogköre, hogy javaslatot tegyen titkosított anyagok titkosításának feloldására. Ez például nagyon indokolt lenne azoknál az anyagoknál, amelyek a volt pártállami állambiztonságnál keletkeztek és még mindig a jogutódoknál vannak. Fel kell gyorsítani a még a titkosszolgálatok birtokában lévő dokumentumok átadását a levéltárnak.

Módosítani kell az ügynöktörvényt. A túlságosan megszorító jogi definíció miatt sok ember, aki a jelentéseivel ártott másoknak, ma nem nevezhető meg. Abszurdum, hogy Kárpáti György, a Nemzet Sportolója titkosíthatja a rá vonatkozó dokumentumokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, mert a bíróság kimondta, hogy nem volt ügynök – annak ellenére, hogy nagyon sok irat utal az ellenkezőjére.

Örültem a Fidesz nagyarányú győzelmének, de nagyon tartok tőle, hogy a pártban és a kormányban lesznek majd olyanok, akik ezt újabb felhatalmazásnak tekintik az ország megkárosításának a folytatására. Tévednek, ha azt hiszik, hogy nyolc év propagandájával ki lehet ölni az emberekből a tisztességes kormányzás, az önzetlen politikusok iránti igényt. Nem, nem lehet. A jobboldali, konzervatív közönségre is elviselhetetlen lelkiismereti terhet rakna, ha tovább folytatódna, ami eddig volt. Új lapot kell nyitni!

Egy újabb Orbán-idézettel fejezem be írásomat: „Ez a mi hazánk, a mi életünk. Nincs nekünk másik, küzdenünk kell érte a végsőkig. Nem adhatjuk fel soha!”
     Sebes Gábor 
     

Simicska-whiskyt és csokit reklámoz
Vonáné szembenézett az elkerülhetetlen bukással, máris munkát keresett magának. Jövő héttől már nem"elnökasszonyként" páváskodik, kénytelen-kelletlen felgyűrte a blúza ujját, dolgozni fog.

Hétfőtől új korszak kezdődik a Vona-család életében, a pártelnök előre megígérte, hogy lemond, ráadásul "pártellenes" magatartása miatt jó eséllyel a Jobbikból is kizárják.

"Simicska Lajos nem engedte el Vonáék kezét, a jövő hétre máris szerzett fizetős melót a politikában felsült családnak. A pártelnök felesége kénytelen-kelletlen tudomásul vette a nagy buktát és hogy sosem lesz belőle First Lady... Inkább hálálkodva megköszönte a milliárdos által felkínált lehetőséget."

Elszegődött "vándormarketingesnek". (Amúgy a férje is az volt még néhány évvel ezelőtt). Simicskáék megmondják, mit kell reklámoznia, ő pedig ugrik és teszi a dolgát.d9d00293b163d41c429a29a3ac2296fd.jpg

Levél

2018.04.06. 15:54

"Rechtsanwalt
Dr. Eva Maria Barki
A- 1010 Wien, Landhausgasse 4 / Minoritenplatz 6
Telefon (++43-1) 535 39 80, 535 06 78, Telefax (++43-1) 533 88 48, E-Mail barki@lawvie.at

Bécs, 2018 április 5.
FELHÍVÁS A MAGYAROKHOZ
Ezekben a napokban egész Európa Magyaroszágra néz és feszült figyelemmel várja a vasárnapi választásokat.
A fináncoligarchia és a globalicáció képviselői, akik már évek óta egy burkolt háborút viselnek az európai népek és nemzetek ellen, akik az államok szuverenitását és a népek önrendelkezését akarják megsemmisíteni - azzal a céllal, hogy egy összekevert, homogenizált (Ceausescu üdvözletét küldi !) népesség felett jobban tudjanak uralkodni – egy eddig még sosem látott erővel és a nyugati média egybehangolt segítségével törekednek az eddig sikeres magyar ellenállás letörésére és a magyar kormány megbuktatására.
De az emberek többsége Európában azért imádkozik, hogy ez ne történhessen meg . A néma többség mellettünk van - akkor is, ha nem mernek hangosan felszólalni - és bizakodással reménykedik abban, hogy a magyar szikra majd átugrik Európára, hogy Magyarország impulzust ad majd a nyugati világnak, hogy visszatérjenek az európai értékrendszerhez, a keresztény gyökereihez és a joghoz. Mert az európai értékek, a jog és a jogbiztonság ma Európa Közepén van és nem Nyugaton.
Kedves Magyar Barátaim, azért fordulok Önökhöz, mert aggódok. Aggódok a nagy gyalázkodás és támadás miatt, amely csak hazugságra épül és ilyen formában még a kommunizmus alatt sem tapasztaltuk. A kommunista totalitarizmus elleni harc könnyebb is volt, mert az egy látható erőszakos diktatúra volt. A nyugati totalitárius liberalizmus elleni harc sokkal nehezebb, mert ez egy puha, láthatatlan diktatúra, amely rafináltabb eszközökkel, a szolidaritás nevében és a humanitás ürügyével akar bennünket rabszolgává tenni. A mai veszély nyugatról jön és nem keletről.
Magyarországon még mindig a szabadság a legnagyobb érték, ma is az ezeréves elv a „Hungaria semper libera“ érvényes. Ezt vasárnap nem szabad kockáztatni. Egy kormánybukás destabilizálni fogja az egész térséget és ezzel egész Európa egy még mélyebb válságba fog sodródni. Európa felszámolásának már nem lesz akadálya.
Kedves Magyar Barátaim, a helyzet komolysága megköveteli, hogy - akkor is, ha vannak dolgok, amelyek nem tetszenek nekünk - a józan ész és nem egy meggondolatlan indulat vezessen mindenkit vasárnap. A szavazás Magyarország megmaradásáról szól.
Imádkozom Magyarországért.
Isten áldd meg a magyart.
Eva Maria Barki"

Párbeszéd okoskáknak...

2018.03.30. 07:46

"A józan észbe vetett hit az egyetlen hit, amely a mindennapokban is igazolódik néha."
G B Shaw

 Fletó   a svájci kölcsönökkel bedöntötte a fél ország lakosságát." Súgok: svájci frank alapú, de volt euró alapú, sőt japán jen alapú is, tehát deviza alapú kölcsönről, hitelről van szó.
Ki engedélyezte: Meglepő? A devizahiteleket 2001. nyarán az I. Orbán-kormány engedélyezte, a „2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról” című jogszabállyal." Forrás: Privátbankár.hu: http://m.privatbankar.hu/ci.. Akkor ki a rosszabb alak, Orbán vs.Gyurcsány?
A svájci kölcsönt mindenki saját maga vette igénybe. Senki nem tartott pisztolyt a fejéhez. Viszont Orbán hozta létre aztán amikor 2006-ban szinte fideszes nyert polgármesterségért akkor szinte az összes polgármesteri hivatal felvett ugyanilyen hitelt ha kellett hanem ! Na ki az aki bedöntötte mikor 2010 után egy egy rossz szó után csak ugráltak felfelé a kamatok és ezek a kamatok.A Matolcsy MNB bankban landoltak ? Ebben a svájci- féle hotelben 95%-ban nagyon is a FIDESZ a ludas !!!!!
� GDP növelés nem tartós (szemfényvesztő) változatáról:"A nem tartós változattal több kormány is próbálkozott.
Úgy gondolták, némi "pénzfröccsel" beindul és jobban megy a motor.Kétségtelen, a kereslet megugrása egy időre megnöveli a nemzeti jövedelmet. Ám ha a kereslet növekedését hitel finanszírozza, akkor ez egy
halasztott ügylet lesz, hiszen később jön a "fröccs" böjtje. "A devizahitel ami a fidesz alatt jött be, nem volt rossz ,2010-ig. Aztán elszabadult néhány fideszes pofarázó politikus, és ugrott +20% ot aztán elmen  t az EUR/ CHF árfolyam. No de miért ment fölfelé a kamat? Meg havonta kezelési költség, meg anyja kínja.No ez már az utolsó 8 évben volt. Az ellenzéki FIDESZ meg kimondottan segítőkész, konstruktív országérdekű ellenzék volt. sokat nem értek el. De ez nem volt indok arra, hogy utána a "nincs" semmi, Államcsőd közeli állapot után mindent ellopjanak.
Tudod mit? inkább hazudj szépeket, mint hogy meglopsz nap mint nap. Valójában: A deviza középárfolyamok a kormányváltást megelőző naptól a mai napig, az MNB honlapján rendelkezésre állnak.
A rendelkezésre álló adatokból világosan látható, hogy a 2010. május 29-i kormányváltás óta eltelt csaknem 8 év alatta forint mindössze 14%-al gyengült az euróhoz képest!

Wechselkurs ab 2001 in Euro:

Jahresdurchschnitt 1 Schweizer Fanken -> Euro

2007 0.60886
2015 0.937363

Azt jelenti, hogy a válság hatására a svájci frank menekülő valuta lett és 2007-2015 között az euróhoz képest is 54 %-al drágult.

Kósa -Szijjártó nincsen olyan helyzetben, hogy befolyásolhatná az euró svájci frankhoz viszonyított árfolyamát!
A szétlövetés  úgy látszik amnéziás vagy.  2006-ban a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a FIDESZ azt javasolta hogy a rendőrök éles lőszert használjanak /ők biztos azt fognak ha szükségét érzik/. Hja kérem a szelektív emlékezés.Fletó mikor miniszterelnök volt, miért tette tönkre az országot. Miért nem vezette be mindezt amit most ígér. Akkor is hazudott, és most is. Nem szeretem egyiket sem, de ha választanom kell, akkor a kisebb rosszra szavazok. Hazugokból, kóklerekből már elegem van. 

Orbánt börtönnel fenyegetik, a fletónak már rég óta ott kellene ülni a mai napig.

 

Köszönöm a megtiszteltetést hogy kilencedig alkalomból részt vehettem az ismerd meg magad,önismereti készségfejlesztő tréningen.Harminc napos motivációs program, a lelki békém megtalálására Facebook csoport ajánlásával. Kétségbeesetten úsztam az életemért, a hatalmas hullámokkal küzdve. Csak úgy tudtam a felszínen maradni, hogy belekapaszkodtam utolsó lehetőségbe. A büntetésem letöltése után boldogan folytatom az úttörőszolgálatot,mindig szívesen emlékszem vissza az ott töltött napokra. Az egy hónapos intenzív oktatás villámgyorsan elrepült. Tanulótársaimmal rájöttünk, milyen értékes és gyönyörű dolgot kaptunk, ami növelte az örömünket, és erősítette bennünk azt a vágyat, hogy szeretnénk megosztani másokkal az igazság életadó ismeretét. Reménytelennek látszott a helyzetem, de folyamatosan könyörögtem Facebookhoz bátorságért, és ez erőt öntött belém. Mikor a teljes idejű szolgálatban töltött boldog napokra emlékezem, szívem túlcsordul az iránti érzett hálától. Ő és szervezetének földi része szüntelenül gondoskodott megbízható vezetésről és értékes támogatásról. Képességeim legjavát adhattam , melyet a szolgálatban töltöttem. Szívből vágyom arra, hogy Facebooknak adjon erőt a szolgálata folytatásához.Boldog vagyok, hogy egy kis részt vállalhattam az általa irányított,világméretű oktatómunkából.

Abszurdisztán

2018.03.19. 08:45

 
 
Abszurd: Zavaróan értelmetlen helyzet, körülmény, amely annyira ellenkezik a ésszerűen elvárhatóval, hogy ez már nevetséges.
 
Anno mikor először találkoztam e fogalommal csak egyszerűen időnként túl lihegettnek és túlontúl urbánusnak és mesterkéltnek éreztem a velünk élő történelmet.Rég idők történése vissza köszön napjainkig. Kiragadott példa eldördül mint Auróra ágyúja :) Zavarosban halászó hatalomra éhes ember mindig akad kihasználva lehetőségeket maga javára fordítja az eseményeket.Érdekes sokszor semmit se kell tenni érte csak jó időben jó helyen. Üres cári palota pár kadét őrzi és megrohamozva kirabolta nép. Többit már tudjuk rá erőltettek egy oly eszmét amihez képest az előző még áldott volt.Egyenes következményeként több tízmillió ember halt éhen időszakos járulékaként.Köztörvényes postarablóból generalistává avanzsált nagy vezérre mégis tisztelettel gondolnak napjainkban.Feledve a tényeket, az ellenség nem tudott annyi bűnt és kárt okozni népének mint személye.Kísérteties hasonlóság volt Kun Béláék ámokfutása megannyi áldozattal járva.Történelem megismétli önmagát ,II világháború után hatalom megszerzése régi recept után következett.Kíméletlenül leszámolt ellenfeleivel a központi hatalom. Nagyvezér halála után kissé konszolidált formában de töretlenül Lenini úton tovább. Vízválasztó 1956.jöttek pufajkás hősök, árulók és halára ítéltek és megalkuvók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása után Haynau mint Magyarország teljhatalmú parancsnoka vezette a magyar forradalmárok elleni megtorlás se követelt annyi áldozatot mint Kádár árulása. Különbség ő saját népe ellen tette,a megbocsájthatatlant.Külön pikantériája a börtönben tartózkodó patkány becenévre hallgató egyén végül köztársasági elnök lehetett.Antal József : "Én magam 95-ig akarok a kormány élén maradni, aztán átadom nektek a terepet. de ettől a kártékony vénembertől még én akarom megszabadítani az országot".taxis sztrájk idején SZDSZ a fennálló hatalom megdöntésére törekedet Árpi bácsi vezérletével. A "jóságos" szemrebbenés nélkül írta alá a népünket sújtó Bokros csomagot.Történelem furcsa néha cinikus tanító mester:pufajkásból privatizáló ügyeskedő miniszter vasszigorral ha kellet lehallgatta az ellenzéket hatalmát féltve. Elismerésként mellszobra ott áll neki hazudott vasfüggöny legendáért Brüsszelben. M.I. laikus kérdés: diktatórikus rendszer halálra ítéli
, majd megkegyelmezi életét életfogytiglanra. Pár év után amnesztiával szabadulva rendezi életét,alapító tagja lesz az SZDSZ -nek. Ezek után 2006-ban MSZP-s színekben indult a parlamenti választásokon.Furcsán döntött ,megélhetést választotta az elvek helyett. Nagyapám mondaná egy lábjegyzetet megér 2006 történései is.Hirtelen meggazdagodott KISZ aktivista több mint érdekes módon megszerezte az utód párt vezetését majd áldásos tevékenységeként 0- tette az országot.Érezve a bajt nem átallott idegen segítséget is bevetni törvénytelen hatalma megtartásáért.Az 1956-os forradalom kitörésének ötvenedik évfordulóján, 2006. október 23-án Budapesten be nem jelentett tüntetések kezdődtek, amelyek a délutáni óráktól összecsapásokba torkollottak. A rendőrség és a kormányellenes tüntetők között. A rendőrök fellépése időnként meghaladta a jogszerű szintet, mert már ellenállásra képtelen személyekkel szemben is erőszakot alkalmaztak.A fellépés „diktatórikus hatalmi intézkedés” volt, amely az ellenvélemény elnyomását szolgálta. Rákosi  a kommün alatti tevékenységéért – felségsértés, lázadás, tettestársként 27 rendbeli gyilkosság, felbujtóként 17 rendbeli gyilkosság, pénzhamisítás bűntettekért – életfogytiglant kapott. Valószínű elismerően csettintett volna elégedettségében követői
buzgóságán. Természetesen fletó minden következmény nélkül újra hatalomra tör, és média segítségével megszólalhat bármikor, nem félve az elszámoltatástól.  Megérkeztek a szükséges engedélyek és a vételárat is kifizették, így Magyar érdekeltségébe kerülhet a Mátra Erőmű.
22 évvel a társaság privatizációját követően - újra többségbe került a magyar tulajdon a nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű vállalat Mátrai Erőmű Zrt.Az RWE Power és EnBW-csoport részvénycsomagjának megvásárlásával a Mátra Energy Holding Zrt. többségi tulajdonába került a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén hét blokkal működő villamos-erőmű, a hozzá tartozó ipari park, az ország legnagyobb, 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 ezer panelből álló naperőműve, továbbá két, külszíni fejtésű lignitbánya Visontán és Bükkábrányban. Amikor elprivatizálták stratégiailag fontos tulajdont, csendben hallgattak a károgó jajgatók. Szerintem örülni kellene magyar kézbe kerüléséért.  Fura világ kiérti ezt...

Bár minden ember az volna, aminek látszik; vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem!
William Shakespeare

 Nagy felháborodást váltott ki a nemzeti radikálisok körében Mirkóczki Ádám Jobbik-szóvivő szerdai interjúja, amelyben arról értekezett, hogy a 2010 előtti retorikájuk nem volt igaz.Ez az ember szembeköpte az összes nemzeti érzelmű magyart aki 2006 óta azért küzdött, hogy egy olyan párt jusson a magyar parlamentbe aki őket képviseli. Szembeköpte és le nácizta az összes magyart aki 2006-ban az utcákon volt, hogy megdöntse egy hazugsággal hatalomra került nemzetáruló kormányt.Ennél még Gyurcsány is korrektebb volt, mert ő legalább az elvtársai szemébe mondta, hogy hazudott, Mirkóczki viszont ehhez is gyáva volt. Vonáék elérték, hogy a nemzeti radikálisok nem fognak otthon maradni, hanem bosszúból elmennek, és a Fideszre szavaznak majd.


2006. Hőse farkast kiált.. 

Joggal feltételezzük, hogy a jobboldal egy része nem fogadná el a vereséget, mondta Gyurcsány Ferenc vasárnapi helyzetértékelő beszédében. A DK elnöke felszólította az országos rendőrfőkapitányt és a belügyminisztert, hogy az ő felelősségük, hogy az utcákon rend és biztonság legyen. Ők a felelősek azért, hogy a "hétköznapi biztonságunk egy darabkája

ne kerüljön veszélybe csak azért, mert a jobboldal nem tudja elfogadni, hogy más is kormányozhatja ezt az országot."

Nem leszünk megbocsátóak, ha utat engednek az erőszaknak, tette hozzá, és 

aktívan vagy passzívan hozzájárulnak az új, demokratikusan megválasztott kormány megdöntésében.

Gyurcsány a nemzetbiztonsági szakszolgálatokat is figyelmeztette, mert "nem lehet prédává dobni az országot a jobboldal vereséget el nem ismerő része számára."

Kétfarkú kutyapárt

2018.03.18. 09:06

 

2018. MÁRCIUS 15.

 


MÉLTÓSÁGOS ÜNNEPLÉS HELYETT KOMOLYTALANNAK TŰNŐ BOHÓC RUHÁZATÚ SZEMÉLYEK, HECC KAMPÁNYBA ZÜLLESZTVE GYALÁZTAK.
Józan gondolkodású emberben fel se merülhet a gondolat lehetősége ők mégis megtették.

 

KI MOST ELLENZÉKI KÁOSZRA SZAVAZ AZZAL VAGY KOMOLY INTELLEKTUÁLIS PROBLÉMÁK VANNAK, VAGY PEDIG OLYAN ERKÖLCSI GONDOK, HOGY A NEMZET SORSA NEM SZÁMÍT NEKIK.SZÁNALMAS IDEOLÓGIAI IQ FIGURÁK SZÉGYEN HOGY NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN MEGTEHETIK ÉS LÁM KOKÁRDÁT NEM VISELTEK. BIZTOS A JÖVŐ EMBEREI, NEMZET ÉS KULTÚRA NÉLKÜL EZ AZ IGAZI DEMOKRÁCIA. SZABADON MÁSZKÁLHATNAK SENKI NEM BÁNTJA ŐKET,TERMÉSZETESEN ŐK FOLYAMATOSAN PROVOKÁLJÁK RÁGALMAZZÁK A BÉKE SZERETŐ EMBEREKET. KÁOSZ ÉS ZŰRZAVAR ÉRTÉK RENDJÜKBE BELEFÉR AZ ANARCHIA. IDEGEN SZÍVŰ KÖNNYEN MEGVÁSÁROLHATÓ PROVOKÁTOROK, VICCNEK IS GYENGE, POÉNNAK MEG SZOMORÚ HOGY LÉTEZHET NEMZETI ÜNNEPEN EZ TUDATHASADÁSSAL FELÉR. ÉRDEKES NEM POLITIZÁLNAK CSAK PÉNZT FELMARKOLJÁK. DEMOKRÁCIÁBAN JOGA VAN MINDENKINEK VÉLEMÉNYT FORMÁLNI, DIKTATÚRÁRÓL HADOVÁLNI. A LEGLÉNYEGESEBBRŐL NEM ESIK SZÓ HOGY MEGTEHETIK RENDŐRÖK, GUMIBOT ÉS SZEM KILÖVETÉS NÉLKÜL. MI NEM FELEJTJÜK A SZABAD LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA BORZALMAS JÁRULÉKAIT. EGYSZERŰ FELVETÉS HASONLÓ MEGMOZDULÁSOKAT HAZÁNKON KÍVÜL NÉMET, OROSZ, IZRAELI, TERÜLETEN MEGTEHETNÉK E UGYANEZT.EL LEHET MENNI MONDTA NAGY VEZÉRÜK, ADJÁK LE SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYUKAT ÉS ÉLJENEK MÁSHOL.ALKOTÁS ÉS ROMBOLÁS: KÉT OLDAL KÖZTI MINŐSÉGI KÜLÖNBSÉG, ERKÖLCSI É KULTURÁLIS TÁVOLSÁGA ÖNMAGÁÉRT BESZÉL.SAJNÁLOM ŐKET MERT SOHA NEM TUDJÁK MEG MILYEN SZERETŐ CSALÁDBAN BARÁTOK KÖZT LENNI. FELMUTATNI VALAMIT AZ ASZTALRA TÉVE PUSZTÍTÁS NÉLKÜL AZ IGAZ UTÓBBI KÖNNYEBB ÉS KIBICNEK SEMMI SE DRÁGA.